Our Team

Dr Ripu Ranjan Sinha

Dr Ashutosh Mishra

Adv Ravindra Rai

Ms Gaytri J

Akhilesh Mishra

Mr Saumyadeep